Postavljanje Parketa

Jun 25

Vezano na: Postavljanje klasičnog parketa

Nakon odrađenih pripremnih radnji na red dolazi postavljanje parketa (podne obloge). Klijent ima pravo izbora cjelokupnog materijala sa kojim će se raditi (vrsta drveta, parketa, ljepila…), te mi sukladno tome započinjemo samo postavljanje podne obloge.

Proces postavljanja parketa:

  1. priprema materijala
  2. nanošenje odgovarajućeg ljepila
  3. postavljanje parketa (obloge) na isto

Postoji više načina na koji možemo postaviti parket. Prije nego što započnemo samo postavljanje parketa, klijentu demonstriramo neke opcije/načine slaganja istog (riblja kost, na ravno itd.), te je konačni izbor na njemu.

Nakon završetka ove faze, kreće se sa završnom obradom podloge, brušenjem i lakiranjem.

postavljanje parketa